South Asia
2.625% to 9.28%
SouthEast Asia
0.05% to 11.65%
East Asia
0.01% to 15.3%
West Asia
2% to 12%
Central Asia
1% to 20%
ASEAN
0.05% to 11.65%
Asia
0.01% to 20%
Asia Interest Rates

Asia Deposits by Country

CountryInflationGDPPopulationInterest RateChangeCurrencyLast Updated
Uzbekistan$3,76230,492,80020.00% - UZSNov 2015
Mongolia9.5%4,7442,982,86115.30%MNTNov 2015
Azerbaijan2.4%9,552,50012.00%AZNNov 2015
Armenia6.2%5,3923,009,80011.00%AMDNov 2015
Kazakhstan5.8%14,39117,353,70010.50% - KZTNov 2015
Myanmar8.9%132751,419,42010.00% - MMKNov 2015
Turkmenistan9%9,5105,830,7569.00% - TMTNov 2015
India6.8%3,2751,262,530,0008.25%INRNov 2015
Pakistan7.7%2,683188,145,0007.27% - PKRNov 2015
Cambodia3.2%2,21615,184,1167.00% - KHRNov 2015
Deposit Rates by Major Countries
CountryInflationGDPPopulationInterest RateChangeCurrencyLast Updated
China5.4%6,7781,367,900,0002.50% - RMBNov 2015
Japan0.4%32,554127,090,0000.20% - JPYNov 2015
India6.8%3,2751,262,530,0008.25%INRNov 2015